Bestyrelsen
Bestyrelsen
File
Alfred Vistisen
42 25 44 75
LA
Lisa Andersen
24 92 90 05
LP
Lina Pedersen
PN
Pernille Nielsen
RL
Rasmus Bødker Larsen
22 26 61 06
File
Jim Lozinski
51 55 73 23
KM
Kristian Mogensen
24 20 09 08
Kontaktformular

Har du lyst til at starte til volley?